การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ณ โดม 45 ปี

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3364070953693301

ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อดำเนินการสานต่องานต่าง ๆ ของนักเรียน โดยได้มีการจัดให้เลือกตั้งตามคูหา ที่แบ่งออกเป็นสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โดม 45 ปี โรงเรียนสุววรรณภูมิพิทยไพศาล ในเวลา 13.00-15.00 น. และได้มีการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีคณะครูและคณะผู้บริหารมาให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการดำเนินงานและการประกาศผล ซึ่งผลที่ได้คือ พรรค LGBTQ ได้ลำดับที่ 1 และ พรรค CDC ลำดับที่ 2 และ พรรค D DEVELOP