โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถทางภาษา

โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถทางภาษา25-27 สิงหาคม 2565#eisprogram#โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1918768185076571&set=a.3293484270938282

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.4913941772039537

credit: https://www.facebook.com/englishnavigatorpage/