การกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพนม-วรินธร ศรีแสนปาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3898408013592923