ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนทั่วไป/รายชื่อนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 :

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 : https://drive.google.com/…/1yHrZTXt8jVlHU1BP7Pc…/view…

— ศิลป์-สังคมฯ : https://drive.google.com/…/1-nAocxNGM5aaQROkb…/view…
— ภาษา-ศิลป์ (ดนตรี/นาฏศิลป์/ศิลปะ) : https://drive.google.com/…/1M0Ewuj3ss…/view…
— ศิลป์-ภาษาอังกฤษ : https://drive.google.com/…/1LvdamAhgvyvLTwz1KSo…/view…
— วิทย์-คณิตฯ : https://drive.google.com/…/1bMWDjrHYY9OODkE9vyl…/view…

— กรณีนักเรียนได้สำรอง // หลังจากรายงานตัว-มอบตัวปกติแล้ว มีนักเรียนสละสิทธิ์ โรงเรียนจะโทรตามนักเรียนลำดับที่สำรองมารายงานตัวในวันถัดไป

รายชื่อนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป รายงานตัว/มอบตัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2564


https://drive.google.com/…/1s…/view…
— กลุ่มที่ 1-6 รายงานตัวเวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารโดมฯ
– กลุ่มที่ 1 : https://drive.google.com/…/1WoZmDyc5wVlf…/view…
– กลุ่มที่ 2 : https://drive.google.com/…/1RAsNwkgsqk…/view…
– กลุ่มที่ 3 : https://drive.google.com/…/1fdkELFYSS94SObHNaU0…/view…
– กลุ่มที่ 4 : https://drive.google.com/…/1HeXp6wKXUD2DjI4F5yI…/view…
– กลุ่มที่ 5 : https://drive.google.com/…/1k__rSDcpaYrbUf0RRJ…/view…
– กลุ่มที่ 6 : https://drive.google.com/…/1IpBHTMG6bJKzin1gj…/view…
——————————————————-
— กลุ่มที่ 7-12 รายงานตัวเวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมหลังเดิม
– กลุ่มที่ 7 : https://drive.google.com/…/16g_qwZW6m9QCtMrPc…/view…
– กลุ่มที่ 8 : https://drive.google.com/…/10pSJis…/view…
– กลุ่มที่ 9 : https://drive.google.com/…/1l-2A…/view…
– กลุ่มที่ 10 : https://drive.google.com/…/1gvZmP7nKpypmsXi8TsP…/view…
– กลุ่มที่ 11 : https://drive.google.com/…/1s36OECyD08BIvnCx8kG…/view…
– กลุ่มที่ 12 : https://drive.google.com/…/1iueQ0g3jDLZXZphVv…/view..

รายชื่อนักเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป รายงานตัว/มอบตัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

https://drive.google.com/…/1yHrZTXt8jVlHU1BP7Pc…/view…
— กลุ่มที่ 1-6 รายงานตัวเวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารโดมฯ
– กลุ่มที่ 1 : https://drive.google.com/…/10lVlwRQahl4SqByKZs5…/view…
– กลุ่มที่ 2 : https://drive.google.com/…/1IlngLhZXtGPYBm0riZ4…/view…
– กลุ่มที่ 3 : https://drive.google.com/…/1aTBFozORu52aNkgxw6T…/view…
– กลุ่มที่ 4 : https://drive.google.com/…/1noz1wlfGQ68Sgix0q4J…/view…
– กลุ่มที่ 5 : https://drive.google.com/…/1FD8GtY2pe…/view…
– กลุ่มที่ 6 : https://drive.google.com/…/10MrFcNYKLF5nkVTOLfI…/view…
——————————————————-
— กลุ่มที่ 7-12 รายงานตัวเวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมหลังเดิม
– กลุ่มที่ 7 : https://drive.google.com/…/1jg5Wxix6GfKxT8hM1Im…/view…
– กลุ่มที่ 8 : https://drive.google.com/…/1vIUe93O6AfCfF…/view…
– กลุ่มที่ 9 : https://drive.google.com/…/1ywVPKmNj89oa5595RSM…/view…
– กลุ่มที่ 10 : https://drive.google.com/…/1VFJOEfLLjn5muv5HICF…/view…
– กลุ่มที่ 11 : https://drive.google.com/…/13ZvZn44ilYwS4nWx0Hn…/view…
– กลุ่มที่ 12 : https://drive.google.com/…/1V91o9f3MS6YxQAHLCqn…/view..

**ข้อชี้แนะ**

  • มอบตัวแล้วจึงจะจัดเรียงห้อง
  • นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมทั้งวันสอบและวันมอบตัว
  • วันมอบตัวนักเรียนมาพร้อมผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง เช่น ปู่-ย่า-ตา-ยาย-ลุง-ป้า-น้า-อา ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย)
  • โรงเรียนจะปริ้นใบมอบตัวไว้ให้ // ส่วนนักเรียนเตรียมเอกสารตามประกาศ
  • ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย / ใช้เจลล้างมือ / รักษาระยะห่าง
  • ถ้าไม่มารายงานตัว/มอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
  • ถ้าไม่มีใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 มาแสดง ก็ถือว่าสละสิทธิ์
  • ห้องเรียน Gifted / EIS ส่งเอกสารได้ที่คุณครูตามประกาศนี้
  • มีข้อสงสัย โทรสอบถาม 0821004273 คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ