วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เว็บ https://drive.google.com/drive/folders/1kTv2-zfFK464ZrSiPknyZAhas7y5rO7W?usp=sharing