การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 โครงการพิเศษ Gifted และ EIS วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565

มีข้อสงสัย ติดต่อครูประจำโครงการ/ครูประจำชั้น
— ห้องเรียนทั่วไป ไม่ได้ปรับพื้นฐาน / เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 / สลับห้องเรียน ก/ข