งานทะเบียน ประกาศผลการเรียน 2/2564 และลงทะเบียนยื่นคำร้องขอแก้ตัว

สามารถดูได้ที่บอร์ดหน้าห้องทะเบียน อาคาร 3*** และจะเปิดระบบ SGS สามารถดูเกรดได้ในวันพรุ่งนี้

นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการดูผลการเรียน(เกรด)ผ่านระบบ SGS

— ค้นหาใน Google พิมพ์คำว่า SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

— จากนั้นกรอก เลขประจำตัวนักเรียน / และรหัสผ่าน เป็นเลขประจำตัวประชาชน

วันที่ 15-16 มีนาคม 2565 // งานวิชาการเปิดให้นักเรียนที่ติด 0 ร มผ. ของเทอม 2/2564 ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอแก้ตัว ครั้งที่ 1 ณ ห้องวัดผลประเมินผล งานวิชาการ อาคาร 3 (ส่งผลวันที่ 21 มีนาคม 2565)