ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการวัดระดับทางภาษาจีน HSK ประจำปีการศึกษา 2564

— 汉语水平考试

—–ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการวัดระดับทางภาษาจีน HSK ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวสุนิสา ลาสระคู HSK3

นางสาวปารถนา อำมะเหียะ HSK3

นางสาวดวงใจ สิทธิศรี HSK3

—- นักเรียนสายศิลป์ภาษาจีน

—–ครูผู้รับผิดชอบ คุณครูปิ่นมณี พันหนองแสน และคุณครูเพชรลดา ดอนกลาง