ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ทั้ง 2 รายการ