ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) เชิญชวนทุกท่านร่วมให้กำลังใจนักเรียน

นายลัทธพล คงศิริ และ นางสาวพลอยชมพู คำสอน นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ในการเข้าร่วมการแข่งขัน “Story Telling 15*15” ภาษาญี่ปุ่น รอบตัดสิน ระดับประเทศ จัดโดย Japan Foundation Bangkok
วันที่ : 19 ธันวาคม 2563
เวลา : 10.00-12.00 น. (เวลาไทย)
วิธีการรับชม : แสกนคิวอาร์โคด เข้ารับชมในทาง Youtube Channal


ฝึกซ้อมโดย น.ส.วิลาวัลย์ จันทริมา และ น.ส.เนตรนภา ศรีเทศ