ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ม.1/1 >> https://drive.google.com/…/1U…/view…

ม.1/2 >> https://drive.google.com/…/1FRJL5LwSBtWl0n8yfKs…/view…

ม.1/3 >> https://drive.google.com/…/1WnthMzsDHrI783NbPaV…/view…

ม.1/4 >> https://drive.google.com/…/1x6FWBVMbzAMz78bVw0z…/view…

ม.1/5 >> https://drive.google.com/…/1bbkc8SQsSc29ODBm3w…/view…

ม.1/6 >> https://drive.google.com/…/1hyVhT…/view…

ม.1/7 >> https://drive.google.com/…/1CM9957lB5jiPUuehsNU…/view…

ม.1/8 >> https://drive.google.com/…/1zNqoiR1PH…/view…

ม.1/9 >> https://drive.google.com/…/1fYOkbcia8haBfmwaUrs…/view…

ม.1/10 >> https://drive.google.com/…/1tun9gnTDPUnt9_jLvh…/view…

ม.1/11 >> https://drive.google.com/…/1W…/view…

ม.1/12 >> https://drive.google.com/…/1z34PYk…/view…

มีข้อสงสัย โทรสอบถาม 0821004273 คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ