ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2564

(ห้อง ม.2/3-2/7 เรียงตามเกรดเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน — ม.2/8-2/13 คละเกรดเฉลี่ย)

-ม.2/1 >> https://drive.google.com/…/1lTrdao8tyoKYzcuH46S…/view…

ม.2/2 >> https://drive.google.com/…/1qE7vGCgucIaDbnab4Og…/view…

ม.2/3 >> https://drive.google.com/…/1HocVlGqulttQ90zRwAK…/view…

ม.2/4 >> https://drive.google.com/…/1meEEQTANumhmbQpbFt4…/view…

ม.2/5 >> https://drive.google.com/…/1pb4iHqjd…/view…

ม.2/6 >> https://drive.google.com/…/1VCHImwulMziS4M8Z5nM…/view…

ม.2/7 >> https://drive.google.com/…/1IeMMzIzs5t8K4vToIEh…/view…

ม.2/8 >> https://drive.google.com/…/1c2ZLZueGOJiF25T9TaZ…/view…

ม.2/9 >> https://drive.google.com/…/1vxTpeXWreIJIWZ1K06C…/view…

ม.2/10 >> https://drive.google.com/…/1FtcMyZOSQQq…/view…

ม.2/11 >> https://drive.google.com/…/1fzlx1SaYgCzDPHHlSMP…/view…

ม.2/12 >> https://drive.google.com/…/1Idga3n6OnjUWMbKR94M…/view…

ม.2/13 >> https://drive.google.com/…/1WEuVch3xIHRfcMg3v6E…/view…

มีข้อสงสัย โทรสอบถาม 0821004273 คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ