ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564

ม.4/1 – ม.4/3 สายศิลป์

ม.4/4 – ม.4/10 สายวิทย์-คณิต (4/7 – 4/10 เรียงตามคะแนนสอบ … 4/4 – 4/6 คละคะแนน)

4/11- EIS + 4/12 -Gifted

-4/1 >> https://drive.google.com/…/1KUS-92OJMnb…/view…

4/2 >> https://drive.google.com/…/1Ot0WZkHQdI0KRLoswE3…/view…

4/3 >> https://drive.google.com/…/1D1J8zCr8Kc7lZf9NkzK…/view…

4/4 >> https://drive.google.com/…/10F8VLXu954L0VcJke1y…/view…

4/5 >> https://drive.google.com/…/1rMO5Zx8m9sXmrecKcEi…/view…

4/6 >> https://drive.google.com/…/1mzNomuQdYNYWzTdXwxS…/view…

4/7 >> https://drive.google.com/…/1fLVnGZN87KgipdBclG0…/view…

4/8 >> https://drive.google.com/…/1w6…/view…

4/9 >> https://drive.google.com/…/1s5Qbl6CkLk…/view…

4/10 >> https://drive.google.com/…/1ohR4wDq4p1Kq79zRWrA…/view…

4/11 >> https://drive.google.com/…/1WtuUhpP6hPrfooGDzCM…/view…

4/12 >> https://drive.google.com/…/1jpU4piQUBQuyJTOEiNO…/view…

มีข้อสงสัย โทรสอบถาม 0821004273 คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ