ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนสายวิทย-คณิต ++ ถ้าเกรด 3.00 ขึ้นไป เรียงตามเกรดเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน จัดเรียงในห้อง ม.5/7-5/9 ++ ถ้าเกรดต่ำกว่า 3.00 คละในห้อง ม.5/5-5/7

ม.5/1 >> https://drive.google.com/…/1YFFKosfwkD0M8IUBN8P…/view…

ม.5/2 >> https://drive.google.com/…/1YoPCKNZ8oXtWJRrcriD…/view…

ม.5/3 >> https://drive.google.com/…/1KcP8CPWR7E6uUf2bzne…/view…

ม.5/4 >> https://drive.google.com/…/1vHg…/view…

ม.5/5 >> https://drive.google.com/…/14RM-wBscfHNKT3l2Lr…/view…

ม.5/6 >> https://drive.google.com/…/1dupyn1Z0qR7RWut30Tp…/view…

ม.5/7 >> https://drive.google.com/…/1PEVTOizv8xsJlsGaobj…/view…

ม.5/8 >> https://drive.google.com/…/1j2…/view…

ม.5/9 >> https://drive.google.com/…/1NX15f0UsZJd-sVAl…/view…

ม.5/10 >> https://drive.google.com/…/1fUHY0vO67YDPjUqMXyH…/view…

ม.5/11 >> https://drive.google.com/…/1GJnbOALlXjKKzAbljeT…/view…

ม.5/12 >> https://drive.google.com/…/1Wy5oIciwxln3G9dQZuD…/view…

ม.5/13 >> https://drive.google.com/…/1XVErNoRr74MJwtqsBDS…/view…

มีข้อสงสัย โทรสอบถาม 0821004273 คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ