การจัดห้องสอบ ม.1 / ม.4

—- การจัดห้องสอบ ม.1 / ม.4 ——–

ม.1 : https://drive.google.com/…/1sJB0p5e…/view…

จัดห้องสอบ ม.1 : https://drive.google.com/…/18msg8qO…/view…

——————————————————-

ม.4 : https://drive.google.com/…/18msg8qO…/view…

จัดห้องสอบ ม.4 : https://drive.google.com/…/1UYXfS7LmiJRL3…/view…

—————————————————

กำหนดการสอบคัดเลือก ม.1 ม.4

— ม.1 : สอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 ( 08.30-12.00 น.)

— ม.4 : สอบวันที่ 27 มีนาคม 2565 ( 08.30-12.00 น.)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้า

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้า2

จัดห้องสอบ-ม.1

จัดห้องสอบ-ม.4