การจัดห้องเรียน นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

— ห้องเรียน ม.1 : https://drive.google.com/…/1iyryodIxhqbu…/view…

— ห้องเรียน ม.4 : https://drive.google.com/…/1RE12zNl3WTR7dNKnfjp…/view…

มีข้อสงสัยโทรสอบถาม 0821004273 คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์ หัวหน้างานวิชาการ