ประกาศ… ผลสอบ ม.1 และ ม.4 นักเรียนโครงการพิเศษ

ประกาศ… ผลสอบ ม.1 นักเรียนโครงการพิเศษ
ม.1 Gifted : https://drive.google.com/…/12vrTNSPUXqnp8yt5FrY…/view…
ม.1 EIS : https://drive.google.com/…/1d8kok5EDRf7Ma0hA3sm…/view…

ประกาศ… ผลสอบ ม.4 นักเรียนโครงการพิเศษ
ม.4 Gifted https://drive.google.com/file/d/1KWfByO0BepPCZVEWp1ipzcMJOEMC-6TH/view?usp=drivesdk
ม.4 EIS https://drive.google.com/file/d/1iMuykDYSs5CMpKRDB29dKlI220rSOn03/view?usp=drivesdk