นักเรียนที่จะมาสมัครเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ

11-15 มีนาคม 2566 นักเรียนที่จะมาสมัครเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ (มาสมัครแค่ตัวนักเรียน / ผู้ปกครองมาเฉพาะวันมอบตัว) ให้เตรียมเอกสารดังนี้
— ใบสมัครเรียน (รับได้ที่บริเวณรับสมัคร)
— ใบรับรองหรือ ปพ.1 (เอกสารฉบับจริง)
— สำเนา ปพ.1 (ฉบับจบการศึกษา ป.6/ม.3) / กรณีโรงเรียนยังไม่ออกใบ ปพ.1 ค่อยส่่งวันมอบตัวได้
— สำเนาทะเบียนบ้านของตัวนักเรียน (สำเนา=ถ่ายเอกสาร / รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)
— สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา (บิดา=พ่อผู้ให้กำเนิด / พ่อเลี้ยง-สามีใหม่ของแม่ ไม่ใช่บิดา / ในกรณีที่พ่อ-แม่แยกทางกัน ติดต่อพ่อไม่ได้ ไม่ต้องแนบ)
— สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (มารดา=แม่ผู้ให้กำเนิด / แม่เลี้ยง-ภรรยาใหม่ของพ่อ ไม่ใช่มารดา / ในกรณีที่พ่อ-แม่แยกทางกัน ติดต่อแม่ไม่ได้ ไม่ต้องแนบ)
** หมายเหตุ : ต้องกรอกข้อมูลบิดา-มารดา ลงในระบบ