ประกาศผลการสอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
— นักเรียนเดิม (ส.ว.พ.) https://drive.google.com/file/d/1NrbgxLHHMD8winkEyY5SEWhVsUXX9RiZ/view?usp=share_link


— นักเรียนทั่วไป https://drive.google.com/file/d/1HLjaVppgiCczNOqRXnndWG2K0k73JTrY/view?usp=share_link