ประชาธิปไตยเบิกบานที่ SWP

ผู้สมัครประธานนักเรียน นำเสนอนโยบายในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อแสดงให้เห็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3327552854011778