ประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียน 2/2563

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ได้จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ไขผลการเรียนร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/suwanaphumpit/photos/a.3380021242098272/3380046862095710