การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล