พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566