ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ถวาย ณ วัดใต้วิไลธรรม วัดคู่บ้านคู่เมืองสุวรรรภูมิร่วมกับวัดกลาง

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (20-02-2021) ผอ.บุญภพ จันทมัตตุการ และคณะครู นักเรียน รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ถวาย ณ วัดใต้วิไลธรรม วัดคู่บ้านคู่เมืองสุวรรรภูมิร่วมกับวัดกลาง ตั้งแต่เมื่อครั้งย้ายที่ตั้งเมืองจากเมืองศรีภูมิเดิม