ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลยินดีต้อนรับรอง

รองผู้อำนวยการ พงศกร โสรถาวร : รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการ รุ่งนภา มาศจันทร์ : รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการบุญภพ จันทมัตตุการ และรองผู้อำนวยการ พงษ์พัน เพชรไพร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และรองผู้อำนวยการ สุปัณฑิตา พวงศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะคุณครูจากทุก ๆ โรงเรียนอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยความยินดียิ่ง