การมอบรางวัล ยอดนักอ่านดีเด่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ

การมอบรางวัล ยอดนักอ่านดีเด่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2564

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.4040790382688018