กิจกรรมทดสอบความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดสอบความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 6

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม To Schoolลิงค์ : https://toschool.in/swp/

ในวันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม 2564เวลา 10.00น.-11.00น.

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามขั้นตอนดังประกาศที่แนบมานี้