ขอขอบคุณ มูลนิธิ ย.โย่ง-เอกชัย นพจินดา

— ขอขอบคุณ มูลนิธิ ย.โย่ง-เอกชัย นพจินดา ที่มอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และเซปักตะกร้อ ยี่ห้อแกรนด์ สปอร์ต (โดยการประสานงานของ จ.ส.อ.ณรงค์ และคุณครูทิฐากานต์ ฉิมบ้านไร่)

— โดยท่าน ผอ.บุญภพ จันทมัตตุการ ผอ.โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลให้เกียรติรับมอบและเป็นตัวแทนมอบให้…

1. รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

2. รร.โสภาพพิทยาภรณ์

3. รร.ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์

4. รร.บ้านตาแหลวโนนหมากแงว

5. รร.สาวแหวิทยา

6. รร.บ้านหนองทัพไทย