เชิญชวนนักเรียน ส.ว.พ. ส่งผลงานประกวดคลิปสั้น ชิงเงินรางวัล

เชิญชวนนักเรียน ส.ว.พ. ส่งผลงานประกวดคลิปสั้น ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ในหัวข้อ ส.ว.พ. อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ในระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 มกราคม รายละเอียดเพิ่มเติม