การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On Site + Online + On hand ของโรงเรียน และตารางเรียน

  • ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน On Site สลับห้อง ก/ข (มาเรียนวันเว้นวัน)
  • และวันที่ไม่ได้มาโรงเรียนให้เรียนอยู่บ้าน เรียนแบบ Online
  • เรียนผ่านอินเดอร์เน็ต และ On hand
  • เรียนหนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัด (วันที่มาเรียนที่โรงเรียนให้นำการบ้าน/ใบงานมาส่งครู)

(รายชื่อ ม.2 และ ม.5 กำลังดำเนินการ – รอผลการเรียนซ้ำอยู่ จึงจะสามารถจัดห้องเรียนได้)

ตารางเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564
(อาจมีการปรับเปลี่ยน)
— ตารางเรียน ม.1 >> https://drive.google.com/…/1tSuLKY7vyWIRjRig1MH…/view…
— ตารางเรียน ม.2 >> https://drive.google.com/…/13US4W-xZZ1cFs…/view…
— ตารางเรียน ม.3 >> https://drive.google.com/…/1RuCI86p93xGI45KlG92…/view…
— ตารางเรียน ม.4 >> https://drive.google.com/…/1cyLoSdtBecRud…/view…
— ตารางเรียน ม.5 >> https://drive.google.com/…/1Bo0CZ6zfPMs8uglqYMR…/view…
— ตารางเรียน ม.6 >> https://drive.google.com/…/1_80nzg2…/view…