ตารางการมาเรียน on site เริ่มในสัปดาห์หน้าจ-24 ม.ค. 65 กลุ่มห้อง ข มาเรียน onsite ที่โรงเรียน / กลุ่ม ก เรียน online ที่บ้าน