เว็บบันทึกข้อมูล “โครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง” โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

“โครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง”

ให้ครูประจำชั้น และนักเรียน ส่งภาพถ่ายของนักเรียนที่ถ่ายคู่กับผัก 5 ชนิด และ สัตว์เลี้ยงที่ประกอบอาหารได้ 2 ชนิด

ตัวอย่าง (ขออนุญาตรูปจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ)

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลิงค์คำตอบ โฟลเดอร์รูป

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ลิงค์คำตอบ โฟลเดอร์รูป

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ลิงค์คำตอบ 1/1 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/1

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ลิงค์คำตอบ 1/2 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/2

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ลิงค์คำตอบ 1/3 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/3

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ลิงค์คำตอบ 1/4 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/4

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ลิงค์คำตอบ 1/5 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/5

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ลิงค์คำตอบ 1/6 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/6

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ลิงค์คำตอบ 1/7 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/7

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ลิงค์คำตอบ 1/8 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/8

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ลิงค์คำตอบ 1/9 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/9

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ลิงค์คำตอบ 1/10 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/10

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ลิงค์คำตอบ 1/11 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/11

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ลิงค์คำตอบ 1/12 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/12

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 ลิงค์คำตอบ 1/13 โฟลเดอร์รูปภาพ 1/13

ดูภาพแต่ละห้องของ มัธยมศึกษาปีที่ 2

https://drive.google.com/drive/folders/1jSdEZDbZs_oqJ2cGhe3evmQMHeXurcq7?usp=sharing

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ลิงค์คำตอบ 2/1

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ลิงค์คำตอบ 2/2

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ลิงค์คำตอบ 2/3

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ลิงค์คำตอบ 2/4

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ลิงค์คำตอบ 2/5

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ลิงค์คำตอบ 2/6

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ลิงค์คำตอบ 2/7

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ลิงค์คำตอบ 2/8

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ลิงค์คำตอบ 2/9

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ลิงค์คำตอบ 2/10

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 ลิงค์คำตอบ 2/11

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 ลิงค์คำตอบ 2/12

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 ลิงค์คำตอบ 2/13

ดูภาพแต่ละห้องของ มัธยมศึกษาปีที่ 3

https://drive.google.com/drive/folders/1XXUWzfEESrKUzQVVFNDpWnrk6yCMTAsB?usp=sharing

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ลิงค์คำตอบ 3/1

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ลิงค์คำตอบ 3/2

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ลิงค์คำตอบ 3/3

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ลิงค์คำตอบ 3/4

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ลิงค์คำตอบ 3/5

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ลิงค์คำตอบ 3/6

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ลิงค์คำตอบ 3/7

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ลิงค์คำตอบ 3/8

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ลิงค์คำตอบ 3/9

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ลิงค์คำตอบ 3/10

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ลิงค์คำตอบ 3/11

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ลิงค์คำตอบ 3/12

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ลิงค์คำตอบ 3/13

ดูภาพแต่ละห้องของ มัธยมศึกษาปีที่ 4

https://drive.google.com/drive/folders/1HMkDlZvM8_U15UXI1NVwBFPDZ6otTLYd?usp=sharing

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ลิงค์คำตอบ 4/1

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ลิงค์คำตอบ 4/2

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ลิงค์คำตอบ 4/3

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ลิงค์คำตอบ 4/4

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ลิงค์คำตอบ 4/5

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ลิงค์คำตอบ 4/6

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ลิงค์คำตอบ 4/7

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ลิงค์คำตอบ 4/8

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ลิงค์คำตอบ 4/9

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ลิงค์คำตอบ 4/10

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ลิงค์คำตอบ 4/11

 ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 ลิงค์คำตอบ 4/12

 ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 ลิงค์คำตอบ 4/13

ดูภาพแต่ละห้องของ มัธยมศึกษาปีที่ 5

https://drive.google.com/drive/folders/1U9LJyxQ3bnm6C7p7pSrAWjwuKVM9OTWQ?usp=sharing

 ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ลิงค์คำตอบ 5/1

 ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ลิงค์คำตอบ 5/2

 ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ลิงค์คำตอบ 5/3

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ลิงค์คำตอบ 5/4

 ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ลิงค์คำตอบ 5/5

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ลิงค์คำตอบ 5/6

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ลิงค์คำตอบ 5/7

 ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ลิงค์คำตอบ 5/8

 ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ลิงค์คำตอบ 5/9

 ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ลิงค์คำตอบ 5/10

 ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ลิงค์คำตอบ 5/11

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 ลิงค์คำตอบ 5/12

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 ลิงค์คำตอบ 5/13

ดูภาพแต่ละห้องของ มัธยมศึกษาปีที่ 6

https://drive.google.com/drive/folders/1UFd1ZHqYysQoXz5dj-34_0tt0pa0_GZK?usp=sharing

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ลิงค์คำตอบ 6/1

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ลิงค์คำตอบ 6/2

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ลิงค์คำตอบ 6/3

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ลิงค์คำตอบ 6/4

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ลิงค์คำตอบ 6/5

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ลิงค์คำตอบ 6/6

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ลิงค์คำตอบ 6/7

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ลิงค์คำตอบ 6/8

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ลิงค์คำตอบ 6/9

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ลิงค์คำตอบ 6/10

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ลิงค์คำตอบ 6/11

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ลิงค์คำตอบ 6/12

ฟอร์มมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 ลิงค์คำตอบ 6/13