วันปิยมหาราช 2564

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล นำโดย นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว