กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ สพม.รอ ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น ร้อยเอ็ด