ประชุมโรงเรียนเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ

จดหมายข่าวฉบับที่ 6/2566วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

การประชุมโรงเรียนเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ครั้งที่ 1

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม 10 โรงเรียน ดังนี้

  • โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
  • โรงเรียนขัติยะวงษา
  • โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
  • โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
  • โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
  • โรงเรียนทรายทองวิทยา
  • โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
  • โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
  • โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
  • โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1bYW7mifAozUZyEzhF0tVJgdMqimMRbv4?fbclid=IwAR2adzkqXvemfkpzpyO0W-5azH9fFwKGbew6ip_cjBbcrNmzeA0vTGWsT8w