อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยวิทยากรแกนนำของศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยวิทยากรแกนนำของศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยมีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการขยายผลของ
โรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.727482172508867