ลงทะเบียนแก้ 0 ออนไลน์

https://forms.gle/3kW32meaPtE78Fmz5

สำหรับนักเรียนใหม่/ผู้ปกครอง ที่ยังไม่เคยดูผลการเรียนออนไลน์ ให้ดูผ่านระบบ SGS (เลือกสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

– กรอกรหัสนักเรียน 5 หลัก (กรณีไม่รู้รหัสนักเรียน เข้าไปดูใน toSchool หรือถามจากครูประจำชั้น)

– กรอกเลขประจำตัวประชาชน// หรือดูประกาศที่หน้าห้องทะเบียนอาคาร 3 //