ประกาศการการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ

ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 นี้

— นักเรียน ม.1 ไม่มีการสอบคัดเลือก (รับทั้งหมด) // วันที่ 22 พ.ค. 64 ไม่ต้องมาสอบ // ให้มามอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 64 (นักเรียนยังไม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้)

— นักเรียน ม.4 ยังมีการสอบคัดเลือกตามกำหนดเดิม // สอบวันที่ 23 พ.ค. 64 (นักเรียนสามารถรับผิดชอบและดูแลตนเองได้ โดยทางโรงเรียนได้จัดห้องสอบ ห้องละ 20 คน เว้นระยะห่าง) // มอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 64

— นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมทั้งวันสอบและวันมอบตัว

— นักเรียนมาพร้อมผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง เช่น ปู่-ย่า-ตา-ยาย-ลุง-ป้า-น้า-อา ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย)

— โรงเรียนจะปริ้นใบมอบตัวไว้ให้ // ส่วนนักเรียนเตรียมเอกสารตามประกาศ

— ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย / ใช้เจลล้างมือ / รักษาระยะห่าง

— ส่วนวันเปิดภาคเรียน รอฟังประกาศของจังหวัดร้อยเอ็ด– มีข้อสงสัยให้โทรสอบถาม คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์

แจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านประกาศ : https://drive.google.com/…/1JCRJXkk6yiTyXehELXy…/view…

รายชื่อนักเรียนแต่ละห้องสอบของมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องสอบ 1 : https://drive.google.com/…/17k4ljzNChM6dE…/view…
ห้องสอบ 2 : https://drive.google.com/…/1bSzNTyLUgEb1WEGt…/view…
ห้องสอบ 3 : https://drive.google.com/…/18fVppoVxlz2aBQSG2Eq…/view…
ห้องสอบ 4 : https://drive.google.com/…/12qFFlf4WfOqPFRpIYg…/view…
ห้องสอบ 5 : https://drive.google.com/…/1PuJjCifJBzrtdWgBeH5…/view…
ห้องสอบ 6 : https://drive.google.com/…/1VyUkX31sQcNCedbljp6…/view…
ห้องสอบ 7 : https://drive.google.com/…/100WigOzGSUTcMMb8vs6…/view…
ห้องสอบ 8 : https://drive.google.com/…/18OGVUWZTf…/view…
ห้องสอบ 9 : https://drive.google.com/…/1aws9J2ujnu…/view…
ห้องสอบ 10 : https://drive.google.com/…/1LsQDmWRaFtT…/view…
ห้องสอบ 11 : https://drive.google.com/…/1n2VD01…/view…
ห้องสอบ 12 : https://drive.google.com/…/1WKqKbujdbzKw7761gIA…/view…
ห้องสอบ 13 : https://drive.google.com/…/1KLf96tl…/view…
ห้องสอบ 14 : https://drive.google.com/…/1dYTlblycuwFqRARJCDQ…/view…
ห้องสอบ 15 : https://drive.google.com/…/1U3Cnq9ls7bxMr4UigDs…/view…
ห้องสอบ 16 : https://drive.google.com/…/1Lbq7lsqZyg4wjc…/view…
ห้องสอบ 17 : https://drive.google.com/…/1IE3XxbzQr_H_lsPd…/view…
ห้องสอบ 18 : https://drive.google.com/…/1XqfuQ0wRZ4DnL4A8ZBf…/view…
ห้องสอบ 19 : https://drive.google.com/…/1dOCVYGWayDvZzrNFCeo…/view…
ห้องสอบ 20 : https://drive.google.com/…/1MmasL2znZcBjsCP1znK…/view…
ห้องสอบ 21 : https://drive.google.com/…/174UIEle2vrtM8hKmGeN…/view…
ห้องสอบ 22 : https://drive.google.com/…/16n0YslISdCeWhRkAWDb…/view…
ห้องสอบ 23 : https://drive.google.com/…/1xvQBW…/view…
ห้องสอบ 24 : https://drive.google.com/…/1aHijjkOp34UaxtGG9bo…/view…
ห้องสอบ 25 : https://drive.google.com/…/1DzkwZd852yrTP5Qt0mG…/view…
ห้องสอบ 26 : https://drive.google.com/…/1QSYiT5UU7qDqnEnLfV7…/view…
ห้องสอบ 27 : https://drive.google.com/…/1PmbTJs…/view…