โรงเรียนรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 “ด้วยระบบออนไลน์”

แก้ไขวันที่สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ รายงานตัว/มอบตัว ดังข้างล่าง

ลิ้งในการสมัครออนไลน์ ***(เปิดให้กรอก 24-28 เมษายน 2564 เท่านั้น)***

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

** (อ่านเนื้อหาให้ครบก่อนนะครับ)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 / สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 “ด้วยระบบออนไลน์”
— รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาลของเรา จะเปิดระบบให้นักเรียนกรอกใบสมัครออนไลน์ ในวันที่ 24-28 เมษายน 2564 (ตอนนี้ยังไม่เปิดระบบ)
— ไม่มีการสมัครด้วยตนเอง (ไม่ต้องมาสมัครที่โรงเรียน)
— นักเรียน ม.3 เดิมที่กรอกใบสมัครส่งแล้ว ไม่ต้องสมัครออนไลน์อีก
— วันที่สอบ อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ / โรงเรียนจะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพม.
— ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจ SWP นี้ https://www.facebook.com/suwanaphumpit/
— มีข้อสงสัย โทรสอบถาม คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์ (หัวหน้างานวิชาการ) 082-1004273

นักเรียน ม.3 เดิม ที่กรอกยื่นใบสมัครไว้แล้ว ให้ตรวจดูรายชื่อตามแผนการเรียนที่สมัครไว้ (ไม่ต้องสมัครออนไลน์อีกนะ)

— นักเรียนคนใดต้องการเปลี่ยนสายแผนการเรียน จะให้เปลี่ยนในวันที่มาสอบเข้า
(นักเรียนออกจากห้องสอบแล้วจะให้ติดต่อขอเปลี่ยนสายการเรียน ที่ห้องวิชาการ หรือตามประกาศแจ้ง)

คลิ๊กดูรายชื่อ

นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน ม.1 ส.ว.พ.

— นักเรียนที่มาจากโรงเรียนรายชื่อตามนี้ คือโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

— นักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่นนอกจากนี้ ให้ทำเครื่องหมายเลือกว่า นอกเขตพื้นที่บริการ ในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

โรงเรียนของเรายินดีต้อนรับทุกคนที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของลูกเขียว-ขาว