ประกาศการสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 จนถึง 20 ธันวาคม 2565 ค่าสมัครสอบคนละ 50 บาท

ระดับชั้นที่สมัครสอบ

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับชั้นที่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2565 ทุกระดับชั้น เวลา 09.00-11.00 น.

 • รางวัลที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท
 • รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 800 บาท
 • นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันจะได้เกียรติบัตรทุกคน
 • สมัครด้วยตนเองที่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ประกาศผลวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลและโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 • ลักษณะข้อสอบ 80 ข้อ 80 คะแนน 4 ตัวเลือก
ประกาศสอบความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-ครั้งที่-5-ปีการศึกษา-2565