เกียรติบัตรเข้าร่วมการสอบแข่งขัน ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

📌ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล

https://drive.google.com/…/1vkn75Zx4oFJMizmeZcv…

📌ประกาศผลตามลำดับ

https://drive.google.com/…/16yo8mxca…

ไฟล์เกียรติบัตร

https://drive.google.com/drive/folders/12aLdMx1WHmXAEjGrJTOCc1oTWs9qEZDP?fbclid=IwAR2BxFmJkb7LeaXjQxSII9QYpEmeBcCKtm2pFRSQJx9M-BEYrpWzg2OBkR8

ป4-6-เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยฯ-1-38-

ม.1เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยฯ-39-244

ม.2-เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยฯ-245-445

ม.3-เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยฯ-446-699

ม.4เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยฯ-700-895

ม.5-เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยฯ-896-1102

ม.6-เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยฯ-1103-1298