เข้าร่วมการนิเทศ ติดตาม เชิงประจักษ์ โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ