ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
สอบวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XAmxQZ1zdGZxU6DzpOTEN2p7c4IQ6hNp