วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เนื่องจากในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน งานกิจกรรมลูกเสือจึงกำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.621946279729124