ผลการคัดเลือก รอบ#1 นักศึกษาวิชาทหาร โดยมณฑลทหารบกที่ 27 ร้อยเอ็ด