ขอขอบคุณสถานที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.671222694801482&type=3

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ขอขอบคุณสถานที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– ที่ว่าการอำเภอ : วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข

– สภ.สุวรรณภูมิ : ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ปลาย (หญิง)

– เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ : ขับขานประสานเสียง ม.ปลาย และขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ปลาย (ชาย)