งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.670503764873375

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.671222694801482

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.672170064706745&type=3

สรุปผลการแข่งขันทั้งหมดของโรงรียน

https://drive.google.com/file/d/1tn63UpW2LZajEqtLt-ZfZrpo57TrMpeI/view?fbclid=IwAR1aQ6D_9mwFu5S2-KO93T4UOhN89q-aSk4LZEkiQLGr4OaZWTzYTRLPozI