แบบกรอกข้อมูลเลขบัญชีเพื่อรับโอนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ทำให้โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียน on site ได้ และเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง งานการเงินจึงสำรวจช่องทางในการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยใช้เลขบัญชีของนักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีชื่อในระบบงานทะเบียน (ในกรณีใช้บัญชีบุคคลอื่น โรงเรียนต้องตรวจสอบอีกที)*** แบบกรอกข้อมูลเลขบัญชีเพื่อรับโอนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

— ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1https://forms.gle/FLMmpDpQkATVsrFg7

— ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2https://forms.gle/8oKXiBtve7yBZ8L1A

— ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3https://forms.gle/Cb8Q5JGFUk2t8rdx9

— ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4https://forms.gle/5HmHD4JrtUGsHwAJ7

— ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5https://forms.gle/zWnG8RhS1meigLSf7

— ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6https://forms.gle/ZvpVzF4jWXt3kRyXA

(มีข้อสงสัยให้โทรสอบถามครูประจำชั้น)

— และในกรณีที่ยังไม่รับเงินด้วยวิธีการโอน นักเรียนค่อยมาติดต่อรับภายหลังได้)