ประกาศ รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)

ประกาศ รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)

ระดับชั้น ม.1–

— ทัศนศิลป์ 2 คน / ดนตรี 5 คน / นาฏศิลป์ 3 คน

ระดับชั้น ม.4 —

— ทัศนศิลป์ 7 คน / ดนตรี 7 คน / นาฏศิลป์ 6 คน

รับสมัคร วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์โดม ส.ว.พ.