ประกาศร้บสมัครนักเรียน ความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ประกาศร้บสมัครนักเรียน ความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ระดับชั้น ม.4 —

— ฟุตบอลชาย 8 คน / ฟุตซอลหญิง 10 คน / วอลเล่ย์บอลหญิง 10 คน /